close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 51: De: overmeerdering vvan den

op de inkomsten uit de Lagoe Bosschen

opbreng der Zagoe bosschen met

owerd Steeds een waakzaam oog

365: Rd: boven dien van het

gehouden om de voordeelen daar van

in den schoot der maatschappij te doen

voorige Jaars is ons aange

vloeijen.

„naam geweest dog wij hebben

daar en teegen met leedwee.

„sen gezien de nadelige ver„

„tooning van den op breng

der pagten en Domainen, als

zijnde overmindert met 804:

Rd: in vergelijking van het

geen deselve meede in ’t Jaar

te vooren gerendeert hadden

Gd

Wij wenschen dat zulx zal

verbeeteren, en indien het

eeren zoo is het een geduurige voo:

„werp ovan attentie dat de pagten

middel door ’t welk wij heb

vermeerderen niet teegenstaande

de armoedige gesteldheid van Am

1

„ken willen beproeven of met

„ban meer en meer toeneemt

het belang van de Compag„

„nie ook het voordeel van

dan