close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van bequaame Ingenieurs uijt

het vaderland af te wagten

§ 55: En gelijk owij in ’t geheel mniet

onverschillig kunnen nog mo„

„gen zijn aan het nutteloos

verspillen van de gelden van

de Maatschappij maar daar

jegens inteegendeel met al

„len ernst willen waaken

zoo is onze expresse wil en

begeerte, dat UE: op dit Comp„

„toir niet zullen doen over„

„gaan tot den aanleg of wel

voor verre daar meede reeds

eenen aanvang zoude mogen

zijn gemaakt, doen voortgaan

met de extructie van eeni„

se nieuwe werken, tot dat

UE: door middel van de

Commissie welke door Haar

Hoog Hogende bij Hoogst

derzelver