close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

76

zorge draagen dat de

verdere anders, en voorzie

„nigen, welke mij vertrou

„trouwen ingevolge ons aan„

„schrijvens van den 20: vo„„

„ovember 1785:, 't welk mij

ten deesen voor herhaalt

honden door UE: reeds

te zullen zijn werk stel„

„lig gemaakt, zonder ee„

„nige de minsten Conne

„ventie werden onderhouden

en g'excuseert.

§65: uit het doer door UE: be„

„deelde onder het Hoofd

„deel der Soldij- Boe

„ken hebben wij met

verontwaardiging geseien

d=o: