close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

95

en bij het kappen van de onbeque dat het onbequaame Touwerk voortaan ½

„me zullen punctueel nage„

Commissie in

„komen worden

ten overstaan van eene Jnstieele

stukken moet worden gekapt.

Daar Uw Hoog Edelens, dewijl het Saparou„

§47:

Remarque H: H: E: over de uijtdruk„

king van Saparouas Hoofd Blompas Hoofd Blandeel bij zijn Berigt in A: p:o aan„

„deel wegens de houtboopchen

„gehaald heeft, dat het gebrek van het nodige

Hout tot ’t dagelijks gebruijk op ’t Eijland Ho„

„nimoa merkelijk toenam, niet voor bij kun

„men, om aan te merken, hoe zeer dit een blijk

was, hoe weinige zorge de Hoofden Gedragen

hebben tot Conservatie der Houtbosschen, en

dieswegens, Hoog Derselver billijk ongenoe„

„gen betuigen; Gelastende voorts het voorm:

Hoofd Blondeel, alle vlijt en iever aan te

wenden, om de Bosschen weeder in order

548:

te brengen; neemen we de vrijheid uw

antwoord daar op

Hoog Edelens in eerbied te bedeelen, dat de

Saparonase Hontbosschen in A:o 1774: reeds

zo schraal voorsien waren, dat de Rc„

„genten van het kalk branden ter Rosu„

„lutie van den 13: December, hebben moe„

„ten geexuseert worden zo dat dit gebrek

al voorlang oorsaak is geweest van

de klagten der successive ophoofden, die

weinig kunnen contribueeren tot de aan

„plantings

6