close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0218

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

inkoopen teegens een Civiele prijs van

Rd: L: t: p:s

1

12: p:s affuijt swalpen van 3: ao 4: 8: 8: 20. â 22: voe„

„ten lang, en

6: Jatij Balken van 6: a 7: d:m d:r en 18 â 20: voe„

„ten lang, zeer dienstig tot af„

fuijten van 3: tot 6: lb: Caliber en uijt aan„

en om reedenen als daar bij„

is gemeld.

„merking zulk zoort van Houtwerken de

Comp: zelve bij aanreekening van Java,

kost Rd: 1: 40:—: van de eerste en Rd: 1:8.—

van de laaste.

Ten zelven dage hebben wij ook, op de te ken„

§ 97:

„ne gave van den p:lo opziender der werken

gelijk ook aan den p=l opzigter,

Jan George Rabe, dat het Nieuwe Equipage

der werken Raabe ter voltoo

„ging van het Eqnipage Pankhuijs

Pakhuijs zo overre gevordert was, dat de

met ’t schip en vaartuigen te gemoed

gezien werdende Egnipage Goederen daar

in zoude konnen geborgen worden, ware

het niet dat de Compleete voltooijing,

door gebrek aan de nodige planken, voor

de solder, deuren en vengster laden

verhindert wierde, aan denselven, uit

hoofde van de noodzakelijkheid en

om

en wil„

Den kon

qualin

lampsor

Verstr

daar

„den mo

tjalli