close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0219

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

n

05

om dat gemelden Rabe betuigde dat die

en wel op zijne gedane versekering

manquementen, daar meede bij ona ovol„

„tooid konnen worden, voor den komst

van ’t toen verwagt worderd schip, qualifi„

„catie omoeten geeven, tot den inkoop bij de

Chineesen van

54. p:s Groote Tinkamse Planken tegens - - Rd: 2: t p:s

39: Jatij Ribben teegens 15: stver: ’t p:s, item

100: Javase Moolen planken van l: d:t tegens rd: tp:s

§90 Wij hebben oak op den 2: Maart 5: 5:

aan den Hoofd administrateur qualificatie

Den Hoofd Administrateur ge„

„qualificeert ter inkoop van

lampol dat de maandelijkse

moeten Geeven, tot den inkoop van 500:

verstrecking

kannen Lamp of Clappus alij teegens 12: stv:

perkan, om dat toen nog met het schip

't Loo, nog met de Bark Ceram iets

aangebragt was en de ordinaire m aande„

„lijkse verstrekking, egter gedaan moesten

daar van is man omtfet gamor

worden doch hier van kreegen wij met

„den met de komst van de Pan„

„tjalling Lingen.

de komst van de Pantjalling Lin

„gen owel Laast ontset van Jura

Den

§99: Verkoop der Leijwaaten in de

maand