close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0230

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

362

Br:n 142:550:

Tesamen.

Het restant ovan Aop:s aan dit Hoofd

371. 13/2/50

Casteel overbeeven bedraagt

230

336:550

En het van Saparona ontfangene

Aan overwigten zo van den inzaam

van A:o p:o als in deesen Jaare, voor

365

38:550

Ai

de Comp: geprofiteerde:

434

Bk: 889 3/550

an wel te zamen.

In het schip 'Tdo voor Batavia af„

121

met ’t restant van d:o p:o in het

„gescheept; gelijk zulks breeder voorkomt

zoo afgescheept.

bij de ingediende Rapporten g’insereert ter

Resolutie van den 11:de Meij.

't geprefstierde in dit /aarwoo: dtsog: Bij de ingediende Raporten ter onser

122

sitting van eeren Gemelde datum, door de

gecommitteerdens en Administrateur be„

hoorlijk bebedigt zullen Uw Hoog Edelens

consteeren, dat uit den geheelen inschuuw

van dit Jaar voor de Comp: een over„

140.

„wigt van 1 510. Schaaren geprofi

„teere is, spruijtende uit de tarra

der zakken

§ 123 Na den Jnshuur van dit Gewasch,

Zijnde

Ra„

Heer

„ben:

de Neg

Muur

de Patan

aanplan

tot eln

teit bij

peene

wiens„