closeTerug naar inventaris

Transcriptie

120.

Compagnie intusschen van de nodeloose uit„

derhalven.

„gaaven te bevrijden en derselven al aanstonds

en daarom 100 koppen aan de fortij

„ficatie werken aubijdende inslanders

'ten 16: gehuurde timmerlieden af„ met ult:o April L: L: laaten afdanken 100: kop„

„gebankt.

„pen der aan de fortificatie warbeidende Jnlan

„ders, neevens voorschreeve 16: ingehuurde

Timmerlieden.

Te Manipa alwaar den Gouverneur bij zijn

§ 162:

te manipa zal insteede van de

vervalde ringnuuur en Redout

Edele Jongst gedaane Hongij bevonden heeft

ven qualijk

ingevolge Vreets geg

„batie een Batterij: aangelagt

dat de Ringinuur en Redaut, zo Slegt

worden

gesteld is als reeds bij ’t Hongij Dag Regis„

„ter van A: 1786: beschreeven staat, zal

het hoog tijd worden, om hoe eerder hoe

beeter eene welgeregeld Batterij aan te

leggen, met de daar in overeijscht ower„

„dende gebouwen, ingevolge de daar toe reeds

verleende qualificatie uwer Hoog Edelens,

overvat bij oveel g'eerde Missive van den

18: December 1787: te meer, daar toe reeds

eenige Houtwerken en steenen in voor

„raad aangekapt zijn.

Ten dien einde nneemen de ovrijheid uw

§ 163:

aanbieding van een door Streck

Hoog Edelens onder de Bijlaagen deeses

efomteert plan ter approbatie

aan te bieden Een ter ordres van den Eersten

teekenaar door den Arthillerij Luijtenant

Sterk geformeerde Plan, waar na de

believen

Batterij en dies Gebouwen met buiten

„buijten.

en approbatie van Hoogst deselve, bustijten

eenige