close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0249

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

120.

Compagnie intusschen van de nodeloose uit„

derhalven.

„gaaven te bevrijden en derselven al aanstonds

en daarom 100 koppen aan de fortij

„ficatie werken aubijdende inslanders

'ten 16: gehuurde timmerlieden af„ met ult:o April L: L: laaten afdanken 100: kop„

„gebankt.

„pen der aan de fortificatie warbeidende Jnlan

„ders, neevens voorschreeve 16: ingehuurde

Timmerlieden.

Te Manipa alwaar den Gouverneur bij zijn

§ 162:

te manipa zal insteede van de

vervalde ringnuuur en Redout

Edele Jongst gedaane Hongij bevonden heeft

ven qualijk

ingevolge Vreets geg

„batie een Batterij: aangelagt

dat de Ringinuur en Redaut, zo Slegt

worden

gesteld is als reeds bij ’t Hongij Dag Regis„

„ter van A: 1786: beschreeven staat, zal

het hoog tijd worden, om hoe eerder hoe

beeter eene welgeregeld Batterij aan te

leggen, met de daar in overeijscht ower„

„dende gebouwen, ingevolge de daar toe reeds

verleende qualificatie uwer Hoog Edelens,

overvat bij oveel g'eerde Missive van den

18: December 1787: te meer, daar toe reeds

eenige Houtwerken en steenen in voor

„raad aangekapt zijn.

Ten dien einde nneemen de ovrijheid uw

§ 163:

aanbieding van een door Streck

Hoog Edelens onder de Bijlaagen deeses

efomteert plan ter approbatie

aan te bieden Een ter ordres van den Eersten

teekenaar door den Arthillerij Luijtenant

Sterk geformeerde Plan, waar na de

believen

Batterij en dies Gebouwen met buiten

„buijten.

en approbatie van Hoogst deselve, bustijten

eenige