close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0253

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

10

aan bodovan zijn dientweegen ge„

„dient Calculative bereekening in

een vergelijk ovan die vangvan„

quericke.

§ 171.

antwoord op HE: Hl: Ed:s remar

que omtrent de ontdekte de„

fecten aan het Nieuw graan

Maguazijn.

§ 172.

wat 'er aangedaan is om te var

„pen dog vrugteloos.

122

„cificque op te geven hoe veel steen en kalk

ijzer werken als andersints, als dan zal

vereijscht worden, waar aan hij voldaan

hebbende bij eene Calculative bereekening ovaer

’t benodigde tot voltooijing van het afge„

brooken Stadhuijs en nog een reij achter over„

„trekken, met een vergelijk van het diferent

tusschen de voorgaande Reekening ovan

den overleeden van Guericke en van ge„

„melden Raabe, dewelke owij thans de ovrij„

„heid neemen UW Hoog Edelens ter g'eerde

appirobatie eerbiedigst aan te bieden.

Wij betuigen U: Hoog Edelens dat omij

de met relatie tot het Hoofdeel van

Timmeragie en Reparatie

ontdekt defecten in zulke Nieuwe Pakhuij„

„sen als dat van het graan Magnazijn,

wel verpligt zijn, ons inselvervoegen met

Hoogst dezelve te moeten beklagen, dan daar

nogtans deese gebreeken overoorsaakt

werden door het te laag aanleggen der

Pakhuijsen en het te digt plaatsen der

„selve onder de wallen, hebben wij dit een

het„

en ander door de gedaane reparatie zoe„

„ken te overbeeteren, off schoon wij nog

bedugt

1

a„

e