close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0292

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tb

sens om op plaatsen daar de Comp: geen

ellucidatie omtrent t stellen

van teekenen van eigendom

Posten heeft, teekenen van eigendam op te

regten, Hoogst Dezelve en eerbied ebucidee

„ren.

Dat de Comp: die, ofschoon: op Ceram owel

§ 246::

a vertooning waar men een

twee Posten, namentlijk Lawaij aan de voor

„ge vlag zal laaten owaijen

1

en Poehoe aan de binnen kust besit, eg

„ter door dies uitgestrekheid langs de Zuijd

kust, geen Posten heeft: op kesfing een vlag„

„ge stok zonden kunnen opregten en aan

den Capitain aldaar Jaarlijks een vlag afgee„

„ven, om bij verscheijn van vreemde schee

„pen te overtoonen en te bewijsen dat de

Comp: aldaar posessie heeft:

Dog op de Eijlanden Amblauw, Bonoa

§ 247

en

dog op Amblauw Bonoa

en Kelang, geen Posten leggende zonde men

kelang teekenen opgerigt

worden.

met goedvinden van Uw Hoog Edelens

op deselve teekenen van eigedom kunnen

opregten, om de ovreemde Natiën die al„

„daar mogte komen het regt der bezitting

van de Maatschapij te kunnen bewijsen

§ 248: zijnde ander het Reesfort deser Provintie /:buij„

en is geen anderplaast die eer

signaal vereischt als die welk

„ten de Eijlanden die op: boven Ceram leggen

Banda ons wil aftroonen

en waar op de Bandase Ministens pre

„tendeeren/

8

„gen

te