close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0302

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

4

t

E

te zenden, waar nut in deese kortelijk

aanhaalen.

Dat wel ses Caliber strokken in de Arthil

§269:

koste aanhaling daar van

berij alhier aanweesig zijn, doch welke

zo wel in derselver verdeeling als groote

der Calibers, merkelijk van elkanderen

verschillen, en

§ 270: Dat vermits hij bij den ontfangst der gedruk„

owat de reedenen geweest is dat

hij aan de requilitie niet heeft, te Tabellen en verdere Extracten uit de

kunnen voldoen.

omemorie Instuctief en Patriasche Mis„

„sive van den 12:e November 1776: owas ge„

„ordonneert geworden, het geschut in dease

Provintie te Calibereeren na de beloofde

nieuwe Amsterdamse Caliber stokken

en staale kogelmallen, zonder deselve

nogtans te hebben ontfangen, hij niet op

zich heeft durven neemen, het geschut

na de oude Talstokken te Calibereeren,

temeer, om dat de aanhanden zijnde

Palstokken alle different waren, en

het Caliber van ’t geschut dus on„

„mogelijk acenraat in de Cabellen ge„

„voegd had kunnen worden.

§ 27:1: Den door UW Hoog Edelens herwaards

gesonden