close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

den soldij overdragen Eijke als secre

„taris aangesteld mits borge stel„

„bende

§ 304:

twee burgers Corp:l tot zeigianten

bevordert

het Capitaal der burger Cas is

een oweinig overmindert.

§ 305.

dito der stad Cassa onder den fi„

sraal genoteert.

154.

die dienst ontslagen te mogen worden

gelijk wij hem zulks ook straks hebben

geaccordeert, en in zijn steede tot secre„

„taris van Boedelmeesteren aangesteld,

den soldij overdrager Nicolaas Eijke

mits Borgstellende ten Genoegen van

dat Collegie.

Onder de Burger officieren Geene Ande„

„re verandering voorkomende dan al„

„leen de bevordering tot sergiants van

de Corporaals Jurgen Christiaan

voerman en Johannes van Loe„

„nen, insteede van de in A:o p:o tot vaen

„drigs geavanceerde Adriaan van Ha„

„ven en Carolus Dias, stellen owij hier

nog bij dat onder ultimo Februarij J: L:

het Capitaal der Burger krijgs Cassa

groot geweest is, brd: 357: 13: ofte 820:

2: 24:—: minder dan Annopassato.

Terwijl het Capitaal der stads Cassa

onder den fiscaal Johannes Hooger

„waard, als dorpmeester onder medio

Meij meede bedragen heeft Rd: 13: 17: en

onder