close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0317

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2

den soldij overdragen Eijke als secre

„taris aangesteld mits borge stel„

„bende

§ 304:

twee burgers Corp:l tot zeigianten

bevordert

het Capitaal der burger Cas is

een oweinig overmindert.

§ 305.

dito der stad Cassa onder den fi„

sraal genoteert.

154.

die dienst ontslagen te mogen worden

gelijk wij hem zulks ook straks hebben

geaccordeert, en in zijn steede tot secre„

„taris van Boedelmeesteren aangesteld,

den soldij overdrager Nicolaas Eijke

mits Borgstellende ten Genoegen van

dat Collegie.

Onder de Burger officieren Geene Ande„

„re verandering voorkomende dan al„

„leen de bevordering tot sergiants van

de Corporaals Jurgen Christiaan

voerman en Johannes van Loe„

„nen, insteede van de in A:o p:o tot vaen

„drigs geavanceerde Adriaan van Ha„

„ven en Carolus Dias, stellen owij hier

nog bij dat onder ultimo Februarij J: L:

het Capitaal der Burger krijgs Cassa

groot geweest is, brd: 357: 13: ofte 820:

2: 24:—: minder dan Annopassato.

Terwijl het Capitaal der stads Cassa

onder den fiscaal Johannes Hooger

„waard, als dorpmeester onder medio

Meij meede bedragen heeft Rd: 13: 17: en

onder