close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t acc

„toon

is9

een

aan

den

ren

„ste„

rec

„ris

§ 306: Onder de kerkelijke zaaken of

den Godsdienst, agten wij ons in

danksegging voor twee alhier

beroepen dog te java overleede„

de eerste plaats bijlander gehouden en

„ne Predikanten.

verplicht, uw Hoog Edelens op het

ootmoedigste te bedanken voor de gun

stige toeschikking van de twee in hun

„ne reise na herwaards, achter den an„

„deren op Java overleedene Predikan„

§ 307:

Communilatie vande hier pre„

„ten; dan vermits de nood het vereischt

„sent zijnde.

en denkelijk eerlang noodzakekijker

zal owarden, also den Eerw: D:o Sneth

„lage om eenigen tijd achter anderen

cantinneel sukkeld, waar door den

dirnst /: zo in ’t Neederduijtsch als Ma„

„leids, thans meest alleen aankomt op

op D:o Freij, die ons overvloedige sstaffe

en goeden Goosdienst zal moe

„ten stl Staan wanneer

tot Contentement, zo over zijn Eerw: ge„

D=o weij door een zick wierd

bezogt.

„drag als bijzonder prijswaardige iever

en stigting geeft, doch voor wien men

bevreest is, dat bij onverhoopte ziekte als

andersints den Gods dienst geheel zal moe„

ten stil staan, zo moopt ons dit een en

§ 308.

versoek om de gemeente gu„

ander, om UW Hoog Edelens met al„

„stig te bedenken

„len aandrang te bidden aan de gemeen„

te deeser Provintie, in Cunst te willen

gedenken. —:

Als

om

ond.

twe

leid

aan