close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0318

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

’t acc

„toon

is9

een

aan

den

ren

„ste„

rec

„ris

§ 306: Onder de kerkelijke zaaken of

den Godsdienst, agten wij ons in

danksegging voor twee alhier

beroepen dog te java overleede„

de eerste plaats bijlander gehouden en

„ne Predikanten.

verplicht, uw Hoog Edelens op het

ootmoedigste te bedanken voor de gun

stige toeschikking van de twee in hun

„ne reise na herwaards, achter den an„

„deren op Java overleedene Predikan„

§ 307:

Communilatie vande hier pre„

„ten; dan vermits de nood het vereischt

„sent zijnde.

en denkelijk eerlang noodzakekijker

zal owarden, also den Eerw: D:o Sneth

„lage om eenigen tijd achter anderen

cantinneel sukkeld, waar door den

dirnst /: zo in ’t Neederduijtsch als Ma„

„leids, thans meest alleen aankomt op

op D:o Freij, die ons overvloedige sstaffe

en goeden Goosdienst zal moe

„ten stl Staan wanneer

tot Contentement, zo over zijn Eerw: ge„

D=o weij door een zick wierd

bezogt.

„drag als bijzonder prijswaardige iever

en stigting geeft, doch voor wien men

bevreest is, dat bij onverhoopte ziekte als

andersints den Gods dienst geheel zal moe„

ten stil staan, zo moopt ons dit een en

§ 308.

versoek om de gemeente gu„

ander, om UW Hoog Edelens met al„

„stig te bedenken

„len aandrang te bidden aan de gemeen„

te deeser Provintie, in Cunst te willen

gedenken. —:

Als

om

ond.

twe

leid

aan