close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0321

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

20

r

3.

156.

origineel Rapport van D=e Heij een Rapport vertoond zijnde, oneemen

wegens zijn gedaane kerk en school

wij de vrijheid dat Rappart Uw Hoog„

visite.

„Edelheedens ter believende speculatie

onder de Bijlaagen originali aan tebie„

den

Maconen op den 27:ete April Public„

§ 313:

„gne reekening gedaan hebbende van de

Hontant der Diaconijs Cassaen

Administratie der Arme middelen, is bee„

dies accres genoteerd.

vonden dat het Capitaal, het owelk onder

ultimo februarij Aop:o bedragen heeft Rd: 29070: 17½

door een meerdere ontfangst

1570:13¾

als hitgaaf vermeerdert is

dus onder ultimo Februarij h: â: ge

Rrd: 30641:12¾

„sommeert

In het Leprosen Huijs ten Eijlande

§ 316:

Molanen hebben wij na ons besluijt van

27:ste Maart, vier met de Lepra besmet

ovier met de Lepra besmette

vrouwen te Molanen geplaats

bevandene vrouwspersoonen van de

Negorij Titatwaaij op Nussalant ter ali„

„mentatie geplaatst gelijk ook de gedimo

„veerde orangkaij van Pamilauw in name

Alij ingevolge ons vroeger besluit van

den 9: Februarij bevoorens.

§ 317: De Correspondentien

met