close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0339

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

165

men te zullen worden.

§ 357:

Door de prijsenswaardige vigilantie van

39 p:s noote Boomen in zoort door

de Alphoeren omver gekapt aan

den vaandrig en Commandant te Sawaij

den Heer Gouvernuur overtoont

Pieter Fockens, zijn door middel van

een ondste van de Alphoerse Negorij Pa„

finalo omver gekapt.

3: p:s Egte vrugtdragende en

36:„ d:o Jonge Noote Boomen, zijnde hier

van de vrugten en takken aan den Gon„

§ 358 „verneur en HongijLeeden vertoond, en

Approbatie den door den Heer Gouver„

„neur gegeeven geringe spenidatie aan

de Alphieren ter ontsekking van wij hebben volkomen geapprobeerd, de qua„

Noote boomen.

lificatie door zijn Ed: aangemelde Comman„

„dant Fockens verleend, om aan de ont„

„dekkers en extirpeerders van eenige spece„

„rij geevende boomen, eenige Geringe presen„

„ten te mogen nitdeelen, ter animeering

mit

van andere en op dat van die specerijen

geen schadelijke uijtweg gesogt kan wor„

„den in Prejuditie van de Maatschapij

§359: Terwijl owij almeede volkamen hebben moe„

„ten Caudeeren en approbeeren de Extra

item de Extra overhoging in Gagie va

den soldaat Egter over zijn betoon„

„de bravoures teegens de in tet ordinaire overhooging en Gagie van den

gem: Papoens

hier vooren vermelden soldaat Johan„

„nes Egter van ƒ0: tot ƒ 14: permaand

ter belooning zijner ongemeene bravaures

betaand