close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0366

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

is

wa

den

7e

„ste

reg

is

aanneemen de Comp: maandelijks ƒ 64:—:

daar bij uitwinnen, boven en behalven,

dat een huurling vrij pirofitabeler is,

gemerkt hij in zijn owerk eenige traag

„heid betoonende, of ziek wordende, geen

Huurloon geniet, daar de Gagie van een

Dienaer egter blijft voorsloopen.

Weshalven owy, ingevolge het verlangen

§ 423:

en begeerte der Heeren Meesters en ook in

afdanken alle Jnlandse Timmerlieden ee

metzelaars

voldoening aan voormelde UW Hoog

Edelens Gerespecteerde ordre, ten selven da„

ge tot een besluijt getreeden zijn, om

alle de alhier indienst Aangenamene

Jnlandse Timmerlieden en Metselaa„

„ren, met ultimo April af te danken

en dus mnit sComp:s dienst te stellen,

mitsgaders derselver Gage kostgeld en Emo„

„tinnenten te doen stilstaan; met quali

en gegeeven qualijficatie aan den opzigter

„ficatie aan den Opzigter der werken, om

der werken om dezelve weder als dag„

„looners aantenemen.

daar van weeder zo oveel teegens 12: stver:

sdaags in huur te neemen, als daar

toe te animeeren en te engageeren

zullen weesen.

wij ovinden ons ten dien belange ook over„

§ 424:

aantoning waer om die Lieden in voegen

„plicht, uw Hoog Edelens, zo owel als

tijden in dienst zijn aangenomen.

de