close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0370

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

aan

een langer verblijft in deese Provintie

bij de Experatie van hunnen verbon

„den tijd.

§ 430: Den Extra ordinair Lieutenant der Ar„

aan Streck geaccordeert met een

„thillerij Thamas Maanus Streck door

particulier vaartuig na de„

Hoofdplaats te vertrecken

uw Hoog Edelens met stilstand van Gage

van hier verlost zijnde hebben wij op zijn

daar toe gedaan versoek geaccordeert, met

de Particuliere Pantjalling de Jange Ca„

„rolus gevoerd werdende door den moors

burger Jntje Solok na Batavia

te mogen overvaaren.

§431: Terwijl wij almeede bewilligd hebben; in het

u

ook van den militair ovaendrie

bij schriftelijk Request gedaan versoek

Schnts om de aangehaalde nee„

„denen.

van den vaendrig militair Christiaan

Andries Schuts, ten eijnde met afge

„schreeve Gage van hier na Jndias Hoofd„

plaats overlost te worden, en zulx uijt

aanmerking van smans bekende onge„

„luekige huisselijke weederwaardigheeden

en daar nit te dugtene onheijlen, waar

in zijne onschuldige kinderen in dat ge„

„val ook souden moeten participeeren,

en wij smeeken uw Hoog Edelens,

deese