close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

een

aa

der

70

sta

ret

wa

„ris

last te verkoopen de dato 3 Maart 1789: d„

Biljet wegens het verbod van de vaart van een naar

L: W:

Bouton de dato 9: April J: L:

8

Drie Rapporten dicteerende dat na den inschuur der Nagulen

L: A:

geene van dat product is overgebleeven inde

huisen thuinen aan dit Hoofd Casteel el„

„ders de dato 26: Maart en 1 April

L: 9 Verantwoording van den fiscaal Hogerwaard als geweesen Mara„

„kos Hoofd wegens 1500: lb: bedurven bus„

„kruit d’ dato 6: April 1789:

Boeroes Hoofd Mazel over 150 lb de dato

_„o

L: Z:

16: April 1789:

op ziender der werken Rabe noteerende wel„

L: A: a: Berigt van den

„ke houtwerken aangebragt, en welke nog

benodigd zijn ter voltoijing der gebouwen enZ:

de dato 31: Maart 1789: en.

het p„s hoofd der Mititie voleeende ovnr de

L: I:B: b: Rappor:t

Coegelegde aan de gemeene militairen de dato

18: April 1789:

L: C: c: Derigt den Negotie Boekhouder Smissaert aantoo„

„nende de onmogelijkheid om de gerequireerde stel„

„len Copia Negotie Boeken Jaarlijks of te

Zenden W=a de dato 21: April 1789:

Hoofd der militie wegens een losbandig

L: D: d: Rapport van het

soldaat d’ dato 16: April 1789:

8

den Egrup:=e op ziender wolsgaard wegens de rig„

d:o

L. E: C:

„tige afmatting van het Nagulschip, mitsga„

„ders dies Calfateering watering enz: d: dato

6:„e April 1789

Rapport.

18:

19:

21:

22:

24:

28:

29:

30:

31: