close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0395

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

L: A.

2: 13:

Pag: 1:

Rapport Aan den wel Edele Agtbaare Heer !

Johan Adam Schilling

Gouverneur en Directeur dezer Provintie.

Wel Edelen Agtbaaren Heer

Na Jaarlijkse usantie, hebbende de ondergeteekende Justitieele Leeden

met den koopman en Fiscaal Johannes Hogerwaard verseld met den Rooij

en respective wijkmeesteren, geschouwt 's Heeren wegen, Bruggen, W=d

zo hebben wij de eere uwel Ed: Achtb: in eerbied te berigten, dat dezelve

in het algemeen Zuiver Schoon en wel bevonden, mitsg:s ieder Huis,

met de bepaalde waterbamboesen, voor de onverhoopte brand voorzien zijn

Waar meede wij verhoopen aan de g’Eerde intentie van uwelEd:

Agtb: voldaan te hebben, noemen wij ons met diepste eerbied.

./:onderstond./. welEd: Agtb: Heer ./ lager ./ uwelEd: Agtb: seer

onderdanigen en Trouw schuldigen Dienaaren :./: was geteekend./.

A: Coomans en W: Schouten ./.. lager:/ ten mijnen overstaan

./geteekend:/ Joh„s Hogerwaard fiscaal :/: in margine:/ Ambo

„ina den 3 December 1788: :/.nog lager ./. als voormeester:/geteekend./.

:/nog waal Lager:/ als wijkmeesteren ./. geteekend./.

G: van Hoven, J: M: Berner, L: Hoedt N: Eijke,

Cohames Grond Jacob Boten en J. Euko

Aan als Vooren

Na Jaarlijks usantie hebbende ondergeteekend Leeden uit den

E: Achtb: Raad van Justitie deses Casteel ten overstaan van

den koopman en fiscaal Johannes Hogerwaard geprobeert Een

scheeps Brandspuit met dies toebehooren onder op zigt van den

Capitain ter Zee en Equipagie op Zigter Pieter wolsgaard berustende

en te

1