close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

25:

150 p„s Moole planken van 1: d=m

150 _„o _„o 1:2:

100 _„o _„o 2 zijn aangebragt dewelke

niet toerijkende zijn tot de solder, deuren en ring„

„sterladen van het mattroosen Logiment vermits

den geweesene opziender der werken van Geuricke

noodzakelijk heeft gevonden dat gebouw tot twee

Clagies te Extrueeren om reeden dat met een Ctagie

wel een Logement voor de Mattroosen, maar

geen werkplaats voor de schilder, Glazemaker,

kuiper, Zijlmaker als andere werkslieden tot de

Equipagie werff behoorende was overgeschooten de„

„welke egter thans voorhanden is, zo dat den nee„

„drigen teekenaar na Confrontatie van een uittrek„

„sel uit de Negotie Boeken: van het reets ver„

„bruikte, tegens de Calculative Bereekening

van voorsz: opziender heeft bevonden dat 'er

reetes 42200 p„s Mopsteenen en 39: maten

kalk aan dat gebouw meer verbruikt zijn

als de Calculative Bereekening dicteert, en vermits

uit