close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0441

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

17:½

47:

2621: 8:- ld 5011:10.

29070

P„r Transport R:

Aan lijneaten zo van d’E: Comp:e tegens inkoops prijs als particuleer

gekogt zijn tot klederagien voor de kinderen en onder de oude

393: 24:½.

menschen verdeelt zijn gedraagt

15

—:

tot begraffenis onkosten aan 6: overleedene

Het inkoops kosten van 258: lb: waxkaarsen die in dit boekjaak.

zijn betaald tot gebruijk in avond predik diensten in de Ma„

95: 44:—

leidsche kerk

120:

van het Leprasen huijs ten Eilande Molana

wegens het inkoops kosten van

rd 129: 17 ¾„

5: Lasten Rijst

tot gebruik in het weeshuijs

130:11:¾.

—: 42:„

C: Maten Zout

’t leeveren

Aan deverse perzoonen betaald vide reekening voor

63: 22:

van benodigheeden tot gebruijk in het weeshuijs

3440.

14

¼

Den geheelen uutgave bedraagt

Dus dat de rygave minder is dan de Inkomsten in dat Boekjaar welke

1570

van den anderen gedetaaheert zijnde toond aan dat minder is

En die van A=o p=o bij getrokken zijnde blijkt hier uijt ’t Capitaal thans

30641.

Vermeerdert is tot

Waar van in de groote geldCasse bij d’ E: Comp=e omtegens 7/8: p=r C=o smaands

rd 29600:

â diposito te blijven tente winnen

1041: 12:¼:

En thans onder heedigen datum bij de Diaconij p=r restant

Rijd„ 30641: 12:1/2:

Somma

/:onderstond:/ Amboina aan t Casteel Nieuw victoria

Adij ult=o Februarij A=o 1789: /:lager:/ ten mijnen overstaan /: was„

geteekend/: B:k Smissaert /:in margine:/ als gecommitteerde heeden

van Politie /: geteekend:/ F: L: Brusz in L: R: I: van Hasfelt/:

nog lager door de Diaconi /: geteekend:/ J: F: Spieceke, M:r Dias

Hendrik Waaela en Johannes Gueljo.—

Aan den Wel Edelen Achtbaren Heer

Johan

17:½.

43:¾„

12

½.