close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0474

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Na de depeche der opgemelde gezaghebbers kwam den orangkaij van

van Hocalooij den Heer Gouverneur ootmoedig bidden om gepermit„

weten

„teerd te mogen na zijne negorij te rugte keeren wijl zijne

Orembaij veel te klein en swak bemand was om de Hongij te

kunnen volgen; de Heer gouverneur zig daar op na de gesteldheid

van zijn vaartuig hebbende doen informeeren bevond zijne opgave

in waarheid te bestaan en permitteerde hem derhalven na zijne

Negorij te mogen vertrekken; na dat dit een en ander besteld

was kwam den koopman en opperhoofd van ’t Comtoir Hila

D E: M:r Abraham Louis van Hamel om half 10: uuren aan

boord en filiciteerde den Heer Gouverneur met desselfs behouden

aankomst aldaar in na dat denzelve met zijn welEd: Achtb:

het avondmaal gedaan en een verdere voorspoedig reist. toege„

„wenscht hadde, vertrok denzelve weder na zijn Comtoir.

Donderdag den 16: October smorgens ten 3: uuren ligte de vloot op gedaan,

en

zein schoot en geslagen Appel het anker kwam onder de riemen

de reise na het Comtoir Mampa vorderende, dog om 2: uuren-„

's namiddags bij de hoek van Samala komende liep de stroom

zo sterk tegen dat de vloot genoodzaakt wierde af te houden

en in zeekeren bogt Laboeang Timor ten anker te gaan

ter afwagting van een beetere gelegenheid, die men vermeen„

„de om half 6: uuren daar te weesen en daarom ook alles toen

weder onderzeil ging zonder dat men egter de voorsz: hoek sa„

„mala te boven konde komen door de als toen weeder op

nieuw tegenloopende stroom waar om de vloot na hare even

verlatene anker plaats te rug moeste keeren, ter afwagting

van