close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0476

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

zo lange te stoppen tot de stroom kenterde; begevende zig den

Heer gouverneur inmiddens met den Equipagie opziender

Wolsgaard, fiscaal der Hongij vloot van Clootwijk en den

seC:s Hindemith in zijn welEd: Agtb: kleine orembaij zon„

„der Ceremonieel en schepte langs de wal wanneer door de hee„

„le vloot gevolgd wierde

Des avonds tegens 5: uuren zijn welEd: Achtb: in het gezigt

van het fortres wantrouw te Manipa komende wierd van

daar met 13: Canon schooten begroet mitsg:s van de negorij Ke„

„lang met 7: basschooten en vervolgens aan Land getreeden

zijnde wierd zijn welEd: Achtb: door den resident van Capelle

benevens de Regenten van dit Comtoir met hunne vrouwen

verwelkomt en door een sergiant met 12: man militairen

buiten 2: Comp:s Inlanders na de gewoone wijse gekleed tot

des residents wooning geconvoijeert: alwaar zijn welEd.

Achtb: door gem: resident en desselvs huisvrouw en hier

bescheidene Dienaaren gerecipieert wierde waar na de ge„

„melde militairen drie Chargies uit hun hand geweer gedaan

hebbende welke telkens met een Canon schoot beantwoord

wierden, eindigde deze Ceremonie hier mede na dat nog 13:

schooten van het fortres gevallen waren; komende kort

hier na ook bij den Heer Gouverneur den gezaghebber van

de bij p=lo Toebang ten anker leggende Pantjalling de wil,

„lem rapporteerende aldaar den 16: dezer behouden gearrin„

„veerd en in staat te wezen op de eerste ordre zee te kunnen

kiezen, dat voor aangenaam gehouden en hij na ’t drinken

van een glas bier gedepecheert wierde.

Zaturdag