closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maandag

weder onderzeil na dat den oud orangkaij van Assiloeloe als

voor zijlder last bekomen had om een lanthaaren met ligt in zijn

agter mast te gangen en bij de hoek der rivier groot Timor ten

anker te gaan ter afwagting van tijding van ’t voorafgezondene

smaldeel onder Commando van den vendrig Foekens; invoegen

de dreggen dan ook bij die hoek op

den 10: November 'smorgens half Een uur in de grond gelaten

wierden om de vermiste pantjallings in te wagten en tijding

van den vendrig Fockens te erlangen, dan vermits zo men

van dezen als dan de vermiste vaartuigen iets vernomen

wierde zond den Heer gouverneur den bode bij 7: uuren smor„

„gens op kundschap uit de rivier Lammangsaij Timor met de

wel scheppende en zijlende orembaij van Assiloelo, waar mede

hij 's namiddags ten 1: uur te rug keerde, met berigt dat op

gem: vendrig Fockens zig met zijn smaldeel bij de rivier be

„vond. dog dat den Rebel eoekoe van daar reets gevlugt was,

den soldaat Lourens Thalauw van collot bescheiden op orem.

„baij waij heeden middag overleeden en zijne nagelatene goe„

„deren op ordre van den Heer Gouverneur ter presentie van

den Capitain Luitenant militair Ostrowskij en den secret:s

der Hongij vloot Hindemith geiventariseert en vervol„

„gens in een kist gedaan en verzegeld zijnde wierd dieslyk

heeden namiddag te 3: uuren met militair honneur aan

de wal begraven gaande de vloot om 5: uuren 's avond van

hier weder onderzeijl, scheppende langs de wal na waroe

ontmoetende onderwege den vendrig stockens met dies

smaldeel