close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0506

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Maandag

weder onderzeil na dat den oud orangkaij van Assiloeloe als

voor zijlder last bekomen had om een lanthaaren met ligt in zijn

agter mast te gangen en bij de hoek der rivier groot Timor ten

anker te gaan ter afwagting van tijding van ’t voorafgezondene

smaldeel onder Commando van den vendrig Foekens; invoegen

de dreggen dan ook bij die hoek op

den 10: November 'smorgens half Een uur in de grond gelaten

wierden om de vermiste pantjallings in te wagten en tijding

van den vendrig Fockens te erlangen, dan vermits zo men

van dezen als dan de vermiste vaartuigen iets vernomen

wierde zond den Heer gouverneur den bode bij 7: uuren smor„

„gens op kundschap uit de rivier Lammangsaij Timor met de

wel scheppende en zijlende orembaij van Assiloelo, waar mede

hij 's namiddags ten 1: uur te rug keerde, met berigt dat op

gem: vendrig Fockens zig met zijn smaldeel bij de rivier be

„vond. dog dat den Rebel eoekoe van daar reets gevlugt was,

den soldaat Lourens Thalauw van collot bescheiden op orem.

„baij waij heeden middag overleeden en zijne nagelatene goe„

„deren op ordre van den Heer Gouverneur ter presentie van

den Capitain Luitenant militair Ostrowskij en den secret:s

der Hongij vloot Hindemith geiventariseert en vervol„

„gens in een kist gedaan en verzegeld zijnde wierd dieslyk

heeden namiddag te 3: uuren met militair honneur aan

de wal begraven gaande de vloot om 5: uuren 's avond van

hier weder onderzeijl, scheppende langs de wal na waroe

ontmoetende onderwege den vendrig stockens met dies

smaldeel