close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

voor welke eregorij dezelve na gegeven sein schoot 's avonds half 9

uuren het anker liet vallen werdende bij die gelegenheid van de

wal den welEd: Achtb: Heer gouverneur met twee basschooten

verwelkomt; Den adjudant Lange na ’t vermelde sub dato 12:

dezer na ’t Eijland waroe afgezonden om dezelve op te neemen

even voor het ligten van ’t anker te quaus in de vloot komende

met de orembaijs van wackasieuw, Booij en Ceith rapporteerde

dat ’t Eijland waroe rondgeschept dog aldaar geene menschen nog

vaartuigen gezien nog ontdekt heeft maar wel eenige kenmerken

dat aldaar kortelings een papoese vloot of andere vaartuigen

geweest waren en eenige putten met zoetwater benevens twee

huisen die door hem verbrand waren; zo als het dierwegens overge„

„gevene schriftelijk rapport breeder gezien kan worden.

Zaturdag den 15: November smorgens ten 7: uuren, bragk met een swaare

stroom en hooge deijning het anker touw van ’s Comp:s schuijt, en

wierd alle mogelijke moeite dog vrugteloos in ’t werk gesteld om

de dreg daar van weder om te krygen

Even na 7: uuren kwamen aan boord bij den Heer Gouverneur

de burgers van Banda in name Andries Coomans en Johan„

„nes wattijmena, benevens twee slaven van den Bandas bur„

„ger en Perkenier Engelbert strup, gen:t Pandjan en wel„

„kom om hunne passen aan zijn welEd: Achtb: te vertoonen

en na dat dezelven door welm: Heer gouverneur voorgezien

geteekend waaren, vertrokken zij weder nade wal; zijnde

die burgers en slaven na hun verhaal met een Jonk van den

Cerammer Pawalang alhier op keffing gisteren aangeland om

te

3