close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

van Killetaij en den gezaghebbende oudste van kotta Baroe

reder voor zig zelvs met een pas om na Ambon te varen te

mogen worden geriefd, welke passen ook door zijn welEd: Agtb:

aan haar verleend wierden; Hier op vertoonde den meerm

Capitain van Keffing aan den welEd: Achtb: Heer Gouverneur

een zilvere Cachet op het welke gegraveert stond het merk van

Poeloe Keffing zijnde de letters E: &: zeggende dat hem het

zelve door den welEd: Gestr: Achtb: Heer van Pleuren gewe„

„sen gouverneur en directeur dezer Provintie Amboina ge„

„schonken was, om te dienen voor een pas wanneer na Banda„

en Amboina wilde vertrekken, met versoek om het zelve tot

dat einde langer te mogen gebruiken, hier in bewilligd zijn,

„de recommandeerde de Heer gouverneur hem nevens de aan„

„weesende dorpshoofden de Comp:e houw- en getrouw te blijven na

den Eed door hen reets zo dikwils op ’t pligtigste beswoorener

dig

5

deed daar op den wandeling door die eegorij en de daar bij ge„

„legene gehugten; zijnde zo wel keffing als de andere dor„

„pen met sterke van kraal en andere steenen opgestapelde

bentings en muuren gefortificeerd: Na het een en ander

bezien te hebben ging zijn welEd: Achtb: 's avonds ten 6: uuren„

weder na boord alwaargekomen zijnde, gaf zijn Ed: de Hongij

Leeden te kennen de Pantjalling de willem, de vriendschap

en de Expeditie expres tot dat einde mede genomen te hebben

om met derzelver adsistentie de trouwloose gorammers welke

de post te Aroe hebben helpen afloopen en derzelver Europeese

bezettelingen vermoord op een voorbeeldige wijse te straffen

tot afschrik van alle andere Inlandse natien edog dat vermits

die