closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om die strafoeffening uit te stellen tot eene nadere en be„

„kwamere gelegenheid, werdende intusschen door den Pattij

van Thamahoe aanboord gebragt twee Vrouwlieden als een

van Salattij te Amblauw in name Ara en een van Hatilen

zig noemende Likie bij de verhalende door de Papoese rovers

voor 4: Jaren geleden genomen eerst te waree en naderhand

op P=lo gisser verkogt te zijn aan een Inlander van de Negorij

Killewaroe in name Baoekan welke voor 2: maanden ge„

„leden na Jara vertrocken was, en dat vermits ’t volk dier=

Negorij op het gerugt der komst van de Hongij vloot te ware

weg gelopen was zij zig verstoken hebben in de struiken

met der eerste moeder etjaij Mera van waar deze door

een slaaf van hun heer gebragt was in de nregorij Erimana

te keffing en zij door een andere slaaf in de Hongij vloot als

de mishandeling van hun lijfheer niet langer verdragen

kunnende

De orangbaij van wackal hier op strand gehaald en in staat

gebragt zijnde om de Hongij vloot met gerustheid te kunnen

volgen gaf de Heer Gouverneur derhalven ordre dat op dat

vaartuig wederom overgaan en de ammonitie goederen daar

op ook weder geplaatst zouden worden, welke daar van te

Rarakit noodzakelijkheids halven geligt moet worden en

vermits deze ankerplaats mits de stijp door staande westen

winden in hoog gaande zee mitsg:s vuile grond veel te on„

„veilig g’oordeelt wierde om hier langer te blijven leggen

ter zaake hier reets eenige touwen der Hongij vaartuigen

verlooren zijn, gelijk ook dat van de schuit met diesdreg

zo