close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0522

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

om die strafoeffening uit te stellen tot eene nadere en be„

„kwamere gelegenheid, werdende intusschen door den Pattij

van Thamahoe aanboord gebragt twee Vrouwlieden als een

van Salattij te Amblauw in name Ara en een van Hatilen

zig noemende Likie bij de verhalende door de Papoese rovers

voor 4: Jaren geleden genomen eerst te waree en naderhand

op P=lo gisser verkogt te zijn aan een Inlander van de Negorij

Killewaroe in name Baoekan welke voor 2: maanden ge„

„leden na Jara vertrocken was, en dat vermits ’t volk dier=

Negorij op het gerugt der komst van de Hongij vloot te ware

weg gelopen was zij zig verstoken hebben in de struiken

met der eerste moeder etjaij Mera van waar deze door

een slaaf van hun heer gebragt was in de nregorij Erimana

te keffing en zij door een andere slaaf in de Hongij vloot als

de mishandeling van hun lijfheer niet langer verdragen

kunnende

De orangbaij van wackal hier op strand gehaald en in staat

gebragt zijnde om de Hongij vloot met gerustheid te kunnen

volgen gaf de Heer Gouverneur derhalven ordre dat op dat

vaartuig wederom overgaan en de ammonitie goederen daar

op ook weder geplaatst zouden worden, welke daar van te

Rarakit noodzakelijkheids halven geligt moet worden en

vermits deze ankerplaats mits de stijp door staande westen

winden in hoog gaande zee mitsg:s vuile grond veel te on„

„veilig g’oordeelt wierde om hier langer te blijven leggen

ter zaake hier reets eenige touwen der Hongij vaartuigen

verlooren zijn, gelijk ook dat van de schuit met diesdreg

zo