close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

94

crembaij van die Nregorij was overleeden

Ten 7: uuren daar aan ging den Heer gouverneur met de

Hongij vrienden onder het gewoonlijk salut en escorte na de

wal, werdende aanstrand gerecipieerd door de moorse en Al„

„phoerse orangkaijs van Lepa en waoeloe en vervolgens na

de Balieuw van xepa geleid aldaar zitplaats genomen hebben,

„de Vroegden Heer Gouverneur aan gem: orangkaijs van Kepa

en Nraoeloe item de te zamen gevloeijde volkeren dier beide„

Negorijen, of iets tegens elkander in te brengen of te klan„

„gen hadden welke vraage zij eenpaarig met neen beant

„woorde den onder betuiging dat met het bestier hunner Re„

„genten ten vollen te vreeden zijn

verzoekende den moorsch orangkaij van Lepa en den Al„

„foerse dito van Naoeloe met hunne ondergestelde dorpe,

„lingen dat des eersten zoon in naame Baijhatoe tot orang„

„kaij van de moorse negorij Kepa aangesteld mogte wer„

„den niet tegenstaande hij op het uitterlijk aanzien pas

10: â 12: Jaaren bereikt heeft en dus tot het bestier dezer

volkrijke eregorij volstrekt buiten staat is gelijk den Heer

gouverneur gem: orangkaijen en dorpelingen zulks in

de maleidse spraak zeer duijdelijk en verstaanbaar te

kennen gaf zonder dat zij daar door te beweegen zijn ge„

„weest hun gedaane versoek ten voordeele van dit Jongetje

in te trekken weshalven den Heer Gouverneur in die

instantie dan ook eindelijk bewilligde, mits zijn vader

geduurende desselvs minderjarigheid de negory blijve be„

„stuuren, zijnde de rotting van den ontzetten orangkaij

van