close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in een quantiteit van 2409: lb: wier assche na de ordre in zee

gestort is

zijnde door even gem: Hongij Leden en fiscaal ook gevisiteerd

het hier berustende Prothocol en door den Capitain Luitenant

militair ostronskij de onder de man en in reserve zijnde

wapenen; Terwijl door den Heer gouverneur na het wasschen

ook in oogschijn genomen wierden de in ’'s opperhoofd thuin staan„

„de Jatij bomen en tegens den avond die welke tusschen Poorto en

Saparoua op ruime plecken gronds aangeplant zijn; omtrend

alle welke boomen de Heer gouverneur vermeende te mogen

remarqueren dat behalven derzelver was dom of toeneeming

in lengte en dikte belet word door de meenigte der takken die

dezelve uijtleeveren, de grond als vol klippen en kraal steenen

zijnde daar toe ook niet zeer geschikt scheen te weezen, niet te„

„genstaande daar onder verscheidene fraaije boomtjes gevonden„

worden regt opgroeijende van de bezigtiging dezer boomen te

rug gekeerd zijnde liet de Heer gouverneur de gezamentlij„

„ke Inlandse Regenten van Saparoua en Nrussalant be„

„kend maken tegens woensdag den 3: dezer vergadering te

zullen houden en zig mitsdien tegens dien morgen voor de

woning van ’t hoofd deses Comtoirs te moeten laten vinden ter

onderzoek en beslissing van al zulke zaken als zij voor te dragen

mogten hebben; zijnde op zijn welEd: Achtb: ordre ook hier

aangekomen den gewesene p:l radja van Tasinene en

den Commissaris van Haria die bijde in ernstige termen voor„

„gehouden wierden hun straf waardig gedrag met opzigt der

bedreigingen die volgens de beschuldiging der Ingesetenen van

Tha

GG