close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den avond weder op Saparoua te rug kwam; brengende ’t meeste gedeel„

„te van dezen avond door met schrijven en ’t doorleesen der Papieren

die morgen in vergadering zullen moeten dienen en daar op de

nodige besluiten vallen

Woensdag den 3: December 's morgens ten 9: uuren wierd Hongij vergadering

ten woonhuise van ’t opperhoofd gehouden en daar in zodanige zaken

afgedaan als bij de daar van gehoudene Nrotul te zien is, zijnde

heeden morgen uijt de vloot na Ambon gelicentieerd den radja

van soija mits de slegte gesteldheid zijner orembaij, wier in hou„

„ten zodanig vergaan zijn dat 'er geen spijker meer in hegten

wil en dus volkomen onbekwaam de vloot te volgen; Tegens

den avond terwijl de nodige schikkingen tot het vertrek der vloot

beraamd en gesteld wierden, kwam over den landweg van Hatoea

„no aan den gezaghebbende bootsman van de Pantjalling de

Vriendschap Christiaansz: met den dispencier van de Hongij

vloot schults rapporteerende den Heer gouverneur dien middag

aldaar ten anker gekomen te zijn en te keffing een recontre ge„

„had te hebben met zeeker vaartuig, dan vermits het reets te laat in

den avond was om van hem een relaas diendwegen te kunnen

afneemen belaste hem de Heer gouverneur ten eersten te rug

na zijn vaartuig te keeren met ordre om zijn welEd: Achtb: voor

’t Comtoir Haroeko in te wagten en aan zijn Ed: aldaar komende

een extract uit zijn Journaal te overhandigen wegen voorsz.

voorval.

Donderdag den 4: December 'smorgens bij 8. uuren ging den Heer gouverneur

na