closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag

105

vergadering gehouden wierd waar in zodanige zaaken verhandelt

en afgedaan zijn als bij de daar van gehoudene wotul te beoogen is

Na het scheiden der Hongij vergadering kwam de Pantjalling de

Vriendschap ter dezer rhede en den gezaghebber van dit vaartuig aan de

wal gevende den Heer Gouverneur over een memorie omtrend de door hem

te keffing in arrest genomen 11: Cerammers met hun vaartuig en goe„

„deren en wierd kort daar na met een brief aan den Heer secunde ein

Raad te Amboina gerigt gedepecheert met last om zig nergens onder„

„wege nodeloos op te houden maar zijnen weg direct na Amboina te

vervorderen den oudste van kotta baroe te keffing hier meede van

Ambon aankoomende met een pas teekende de Heer Gouverneur

dezelve voorgezien en belaste hem ten eersten van hier na zijn

woonplaats te retourneeren

's avonds na 6: uuren ging den Heer gouverneur zonder Cere„

„monieel aan boord van de Admiraals Corcorre en liet in mediaat

sein tot het anker ligten geven waar op de vloot ter stond onder de

riemen raakte, houdende de steven na Hila.

den 7: December smorgens ten 9: uuren de vloot voor bij de Post Hi„

„toelama scheppende wierd de standaart van die Post met 9: Canon

schoten begroet en van de Admiraals Corcorre met 7: basschooten

bedankt; Ten 11: uuren de vloot in’t gezigt van de vastigheid

Amsterdam ten Comtoire Hila komende salueerde dat fortres

den Admiraal met 17: Canon schooten en wierd van de Admiraals

Corcorrs met 11: basschooten bedankt terwijl tevens aanboord van

de Admiraals Corcorre Kwam den koopman en opperhoofd van

Hila dE: M:r Abraham Louis van Hamel, den Heer Gouverneur

Complimenteeren