close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0559

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Sondag

105

vergadering gehouden wierd waar in zodanige zaaken verhandelt

en afgedaan zijn als bij de daar van gehoudene wotul te beoogen is

Na het scheiden der Hongij vergadering kwam de Pantjalling de

Vriendschap ter dezer rhede en den gezaghebber van dit vaartuig aan de

wal gevende den Heer Gouverneur over een memorie omtrend de door hem

te keffing in arrest genomen 11: Cerammers met hun vaartuig en goe„

„deren en wierd kort daar na met een brief aan den Heer secunde ein

Raad te Amboina gerigt gedepecheert met last om zig nergens onder„

„wege nodeloos op te houden maar zijnen weg direct na Amboina te

vervorderen den oudste van kotta baroe te keffing hier meede van

Ambon aankoomende met een pas teekende de Heer Gouverneur

dezelve voorgezien en belaste hem ten eersten van hier na zijn

woonplaats te retourneeren

's avonds na 6: uuren ging den Heer gouverneur zonder Cere„

„monieel aan boord van de Admiraals Corcorre en liet in mediaat

sein tot het anker ligten geven waar op de vloot ter stond onder de

riemen raakte, houdende de steven na Hila.

den 7: December smorgens ten 9: uuren de vloot voor bij de Post Hi„

„toelama scheppende wierd de standaart van die Post met 9: Canon

schoten begroet en van de Admiraals Corcorre met 7: basschooten

bedankt; Ten 11: uuren de vloot in’t gezigt van de vastigheid

Amsterdam ten Comtoire Hila komende salueerde dat fortres

den Admiraal met 17: Canon schooten en wierd van de Admiraals

Corcorrs met 11: basschooten bedankt terwijl tevens aanboord van

de Admiraals Corcorre Kwam den koopman en opperhoofd van

Hila dE: M:r Abraham Louis van Hamel, den Heer Gouverneur

Complimenteeren