close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0626

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

gehouden in ’t Casteel evieuw victoria

te Amboina

Present

Johan Adam Schilling

Den welEd: Agtb: Heer

Gouverneur en Directeur deser Provintie

D: E: Manhafte

Pieter Wolsgaard Capitain ter zee

en Equipagie opziender

Fredrik OStronskij Capitain

Luijtenant militair

Jan Dirk van Clootwijk onderk: en seC:r

van Politie mitsg:s fiscaal der hongij vloot

1

Christiaan Hoffmann, opperchirur„

„gijn van ’t Casteel

te

Thomas Magnus Streck Luijte„

„nant der Arthillerij en

Den Boekhouder Carel Godlieb Hindemith

secrets van de Hongij vloots

benevens

De Inlandse Regenten die met de Hongij vloot

zijn gearriveert; en

uit dezelven absent den Pattij van Halong den

orangkaij van de Pas Baguala en den orangkaij

van Hoetoemoerij mits in dispositie wordende de

twee eerste gepresenteert door een hunner oudstens

maarde laatste niets.

In den beginne gaf den Heer gouverneur aan de Leeden

en