close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7945

Volgnummer

0631

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7945 1789 mei 5 - juni 5; dagregister hongitocht, 1788 okt. 10 - dec. 9

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

142

ankeren voor Haija C: E:

Den Raad Condemneert den ged:e in een amende

van rd:s 5: wegens het stooten en over het agter uitblij„

„ven in gelijke rd:s 5: of te zamen rd:s 10: met de kosten.

Den Eisscher als bij de Presentatie

Eisscher als meermeld

Contra

voor den ged:e Compareert den oudste van

Den Pattij van Halong Elias Josua„

Halong in name Joseph Salahitoe

Supanalaij ged=e om te komen hooren

en weet niets tot zijn verschooning bij

verzoeken Condemnatie tot de boete bij

te brengen:

het Hongij placcaat art: 19: bepaalt

wegens het tot 6: verscheidene maalen

agter uijt blijven met zijne orembaij

te weeten, bij het ankeren voorquant

Toboe, Hoewaloij, Saparoua Hila

en bij retour ter dezer rheede, mitsg:s

het stooten tegens de orembaij van Tha„

„mahoe op den 28: October in het zij„

„len van Poeloeloehoe na P Tikus C: E:

Den Raad Condemneert den ged=e mits den armoe„

„digen staat van desselfs Negorij in Een amende

van rd:s 10: met de kosten.

Den Eisscher als bij de Presentatie

Eisscher als vooren

Contra

De ged:e weeten niets tot haar verschoning Den Gnatahoedij van Mardika Petrus

te zeggen.

de Costa en den orangkai van roodenberg

Mammang