close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ha

21

Van Banda den 17:e Maij 1690.

waren voortgeschikt, met toeseggingd datw p.r desen

bodem behoorlijk rescriptie op deselve, voor soo veel het

bandase gouvernement was betreffende, souden

besorgen, gelijk dan nu ook in alle eerbiedigheijt

te geschieden staet, dog alvorens daer toe treden, sullen verhaelwatsedert 26.

dctber voorgevallen zij

als

wij kortelijk aenhalen, tgene sedert onsen laesten van 26.

October anno pass.o noterens waerdig onderbandas

Territoir voorgevallen en verrigt zij, en daervan seggen

datw' op meer gem. 26.' october per Expresse afgehuurde

burger Chialoep, ook behoorl. notificatie van des E: Heer

gouverneurs en directeurs willem van Zijl zaers

vande dood van de heer

van zijl al:tr

overlijden, mitsgaders 'tgene dierwegens bij politique

vergaderinge was besloten aen de Ed: Heer Commiss.s

de haes in amboina hebben gedaan, sedert welken tijd peheer Commiss:s notsior

tie gedaen

tot 11.' November daeraen volgende niet naemwaerdigs

sij verrigt, dat datw' bij vergaderinge van 2. der

eerstgenoemde maend om de swakheyt der leden

soo vant agtb: Collegie van Iustitie als de politique

vergaderinge, te rade wierden, de mess=rs hendrik prekgess=rs piek en lats tot

leden soo in politie als

Iustitie verkoren en

p.l Luijtenant, en Cobias Laps, onderkoopman en

Emkelier