close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21:' Maij A:o 1732

foeren 1716. en 1717. hebben

wy hebben in d:o pass„o van haar

geurgeert en dus dan ook

hoog Edelens permissie versogt

in het aanstaande worden

om de lwaten weder tegens

50. p=t Cte

advans in sleede van

voorgekomen het geen de

66

40. d. gelyk unt gouverinem.t

ministers indese proventie

Ternaten door dien den aftrek

Eijgener authoriteijt en geen„

van de vaart der Z: O. en Z: W:

ringen ten principalen af han„

siits Conformde ordre

kelyk zynde miet grooter wierd

hebben gedaan nament„

en de winsten Verminderde te

mogen omsetten het welke ons

lik dat zij onder voor

desen Jaare g’accordeert is son

wendsel van wijnig debiet

„der daar mede anders dan het

en verder in de pakhuij

vermeerderen der winsten te

bedoelen gelijk wij de eere gehad

sen de goederen tot alder

hebben uw Hoog Ed:s groot agtb

hande prijsen hebben ter

in den voorleden Jare onder het

Cawitel van batavia te demon

kogt het welk uE niet

streeven zullende wyders de

veel reden hebben gere

Lijwaten op een Eqalen pris

procheert en voor het

gehouden en fongedragen

dat de invendicele na batavia

aanstaande gelast dat

versonden werden.

sulx nooijt meer sou mogen

geschieden maar als de

lijwaten die voor de gesix

eerde prijs invendibel zyn

tot voorkoming van der

ders na Batavia moeten

te rug gesonden worden

het geen wij verstaan dat

ook van alle andere

Jnvendibel Coropmansz

volgens vorige ordres

en insonderheijt ons

schrijvens van 15. septb

des J„r gepasseerden Jaers

zal moeten gedaan

werden.

De winsten op de Coffij

ten