close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21:' Maij A:o 1735.

in de Pakhuijsen te emploijeeren tot

de penne dienst laten Changeren en in poli

tiequen rade van den 18:' deser meermeld tot

mitsgaders schryver

substituit fiscaal ten Eijlande by inplaetse

tot substituit fiscaal

tet eijlande aij

van de gedetineerde Johannes Justinus

Dekester benoemd den adsistent Hendrik

schrijver wij hopen op het een en ander

uw hoog Edelens gunstige goedkouringe

temogen erlangen en soo mede wij terlaest

gemelte vergadering op het versoek van

den p„l hoofd administrateur Jacobus augier

als president in rade van Justitie toe„

gestaen hebben om de door uw hoog

Edelens inburgerlyke vrijdom gestelden

onderCoopman abraham dewalsche

als lid in gemelte rade tot de komst

van den notman en g’Eligeerd hoofd

tot Louthoir Christoffel god lof: Craus

telaten Continueeren

Wij vinden ons verpligt uwt Hoog

donk betuijging voor

uw hoog Edelens

Edelens voor deganstige inschickinge

gunstige ieschiikin

ge wegens de 10

wegens het niet bekend maken van de

riemen over bevonden

papier

thien riemen groot formaat papier

die anno pass„o intwee Cassen meer na

herwaert gesonden dan by factuira

aangerekend zijn, nedrig dank teseggen

uw Hoog Edelens geteeven versekerd

teeesen