close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0235

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

221

Van Banda onder dato 1:' Maij 173.

Ourien

Aan P„r Jacques Barriel

boekhouder en Resident

aldaar

Vroome Discrete

Uijt een Copia brievje door ul: aen

den Coopman en ondersteld hoofd tot

Louthoir d’ E: Marten Lelivele en

dato 17.' deser gesz: mij gebleken

sijnde dat ter ul: residentie verscheyde

seer nooe sakelyke reparatien soude

benodigen waar toe ul: ele voor

spraak van sijn E: quam te versoe

ken ’t geene in soo verre wel gedaen

is niet tegenstaande Egter het g’ad.

viseerde der wegen mij niet zonder

reden onaannemelijk te voren komt

ter zake den baas over de huijs tui

merleeden nevens vier zijner gesellen

en veer metselaars met de benodigde

materialen in de maand october des

verleden Jaars nn ut: Cerritoir door

den Heer gouverneur David van

Eps /:Z: G: / gesonden sijn gelykt

„blikt bij sijn E: agtb: brieffe in dato

ult„o dier moend aen ul: predensseur

Fredrik