close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0236

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Bemda onder dato 1:' Maij 173.

fredrik Moll geschreven ten eijnde

het alles â Coslij hegt en sterk te

maken en welk briefje door hem

op den 7:' xber: daar aen is b'andw„

geworden met Communicatie dat met

het repareeren van't noten huijs een

Eijnde gemaakt was dierhalven thans

ter inspectie vant een en onder en

tot mijner gerustheijt Costijwaarts

overkomt den boven gem: werk.

baas en tot het maken van een loos

dak in’t noten heijs den mandadoor

van ’sComp:s slaven quartier met

eenige slaven en verwaggting uE: à

Costij van de percq: eenige gekapte

bamboesen bekomen sal, soo neer, kan

ul: dien man en het slot van de

voordeur der wooning om alhier

een flentel te konnen maken herwaerd

senden om hem tot andere nodige

diensten te konnen gebruijken van

neer ik ul: als dan ordonnere

by duijstere maan bamboesen te laten

kappen en mij sulx bekend te maken

op dat ik wij daar na sal kon„

nen regten sonder anders dan dat

ik ben /:onderstond:/ Ul: vrune

/:was getekent:/ W„s Nicolat

/:ter zijde