close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0238

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

De scans en de transcripties op deze website zijn vrijgegeven als open data onder een CC0 publieke domein verklaring. Op de archiefbeschrijvingen (weergegeven bij de zoekresultaten en onder de knop 'i') kunnen rechten rusten. Neem voor meer informatie contact op met de betreffende archiefinstelling.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 11:' Maij 173.

ook dat de ambagtslieden tot ult„o

gber: aanstaende niet zullen besig

zijn met het slegten der sterkte

dewyl debaas over demetselaar ten

tijde mijn aanwesen tot Costij mij

gerapporteerd heeft dat staat maakte

tegens den laatsten october gedaen

werk te sullen krijgen en om het

silve te doen stand grijpen werd uE:

nogmaals gerecommandeert over het

gem: werk dagelijx het ooge te laten

gaan en sorge te dragen dat de

perklieden gecondemneerdens en huur

lingen aen den arbeijd gehouden wer

den gaende hier nevens een goede maende

rolle omme na de daar ondergestelde

ordonnantie de gewone verstrecking

aen ’sComp:s besoldelingen tot Costij

en rosiigam te doen na welkers ver„

rigting ik de quitante Kol so dra

mogelijk is terui verwagten sal en

vermits ik uE: deversogte drie

duijsent rd:s ter hand gesteld hebbe

soo zal ik dese besluijten en blijken

/:onderstond:/ UE vrund ten Dieuste

/:was getekend:/ N:s Nicolai /:ter zyde

banda nassauw den 30 7ber. 1732

Ternaten