close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0243

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

229

Van Banda onder dato 17:' Maij 175.

gedienstige letteren van den 25:' 7ber: J„o

leden zullen uEE: agtb: voor den

ontjangst deses inhanden gekomen sijn

solaten, wij desen eenelyke dienen ter ver„

selling van een pacquet papieren aen de

regering in Ternaten geconsigneerd met

ootmoedig versoek door dien wij van hier

geen andere oitagie hebben dat uEE:

agtb: het selve p„r eerste gelegentheijt

addris gelieve teverleenen in welke

verwagting wij dese dus kortelyk be„

sluijten en uEE: agtb: gesamentlijk

met ’sComp:s dierbare ommeslag goede

bevoolen te hebben verblijven /:onder

stond/ E E Erntfeste agtb: Manhafte

voorsienige genereuse heer en

vrunden uE: E: agtb: Bereijd willi

gevrund en dienaren /:was getekend:/

N„s Nicolac O. E. Koolwagen N„s

Bormeester M„r Leliveld J„s Bloe

mendael en A„m Dewalsche /:ter

Zijde:/ Banda in't Casteel nass=r

den 4.' October p:r 1732.

Lonthoir

Aan D: E: Marten Leliveld

Coopman en ondersteld hoofd

Aldaar.

Eensaure