close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda oonder dato 3:' Maij 173.

die ik uE: tot supplement op uE:

petitie en ten dienste uE: Comptoir p„r

roeijschuijt heb toegesonden wel uijt ge„

soo sal dese verder

levere hebben

dienen ten gelyden jtan de ingesloten Extracte uijt de

resolutie behelsee d eraamen prijsen op de lijwaten als

mede ik uE: met de versogte kalk

en gereetschappen tot het respareeren

van de gemetselde trapen stene brug

na de burgerwagt welke door onder„

dom ’t nemaal onbruijkbaar gewor

den sijn niet kan gerieven dewijl

om die met set stoffe selve verlegen

ben oversulx sal uE: daar mede nog

wat moeten wagen sonder anders dat

dat ik de onbequame goederen van

ourien ten spoedigsten verwagten sal

en nogenigene groete verblijven /:onder„

„stond:/ uE: vrund ten Dienst t was

getekend:/ N„s Nicolat /:ter Zijde:/

Banda nassauw den 6:' 8ber: 1732.

Rosingaen

Aan Jan Hendrik Regtersz:

Zergeant Commandant

aldaar

Manhafte vrome

ik hebbe ul. briefje van den 18:'

der.