close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

321

Van Banda onder dato 3: Maij 173

en Gerrit Kleijman van delft

bij- de teverwagtende goede maende roll

door uw Ed:s tegevene ordre al mede

mogen op gebragt werden

soo Even een brief van denourise

resident Bariel ontfangen hebbende

komt deselve in Copey tot uw Ed:s

speculatie over en vermits eenige repara

10

„tien aen ’t specerijen andere Pakhuijsen

ten hoogsien noodwendig so versoeke

ins gelijx benevens gem: resident uE: Ed:

tot desselfs verrigting ter spoedigsten

de vereijschte ordre gelieve te stellen

omme sComp:s dierbare specerije buijten

gevaar van bederf te kunnen houden,

hier mede na uw Ed:s en Zeer g’Esti

meerde famisie in de protectie godes

bevolen te hebben zal met veel res

pect verblijven /:onderstond:/ als voren

/:was getekend:/ M„r Lelivelt /: ter

zijde:/ Banda Louthoir den 18.

7ber: a:o 1732.

Sara

aan als voren

uE: g’Eerde missive van den 13:' 9ber:

uijt