close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

325

Van Banda onder Dato 31:' Maij 17353.

goederen uw Ed:s gedienstig dank betuijge

terwijl niet zal manqueeren de rijs nade

ordre aen de perqueniers teverkopen

gaende nevens dese volgens uw Ed:s ordre

de onbequame goederen in honden van

den p„r quartiermeester Marten Willemsz:

verpoort over dewelke door uw Ed:e ordre

gerepareert zijnde dan wel andere be„

quame in derselver plaatse nevens de

verdere versogte benodigthede ten spoe„

digste doenlik tegemoet zal sien

bestaende de onbequame goederen en

4- Snapkamen

20.- musquetten

9.— halve piequen

1.– drieling _=o

2.—– patroontassen

3.– „sere kratsers

5. - lampen

1: trom riem of draagbane

2. houte tronken en sloten

1. domme kragt

2.– kalk balys

1.— water balij

1. - _=o Emmer

2. bylen

2. parrings

1. ijsere dreg, en

1: gser