close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

185

Van Banda onder dato 31:' Mai 1733.

October 1732.

welkad ontfrlangen excepto 7. maelen of

466.2½ lb rist Maccassaars die blykens verkla

ring van g'Committ: te kort gekomen was voor

welke toegesondene hij syn gedienstige dankbe„

tuijgde terwyl niet manqueeren souw derist na

de ordre aen de percq=rs teverkopen sendende hij

voorls volgens sijn E:E: in handen van den

procisional: quartiermeester Marten Willems:

verpoort herwaarts over de onbeq: goederen

met versoek dat hen deselve na gedane re

paratie benevens de verdere versogte beno

digt heden tenspoedigste weder mogte toe„

gesonden werden, bestaende de onbequame

goederen in

4. snaphaun

20 musquetten

9. halve steeken

1. drieling d=o

2. patroon lasschen

3. isere kratsers

5. lampen

1. tromriem

2. houte tronken en sloten

1. domme kragt

2. kalk balys

1. water d=o

1. d=o Emmer

2. bijlen

2. parrings